icon icon icon

10 điều cần biết khi du học Hàn Quốc

Người đăng: liviko - 14/11/2023

Việt Nam đứng thứ 2 về số du học sinh tại Hàn Quốc với gần 38.000 người trong năm 2022, theo Viện Phát triển giáo dục Hàn Quốc. Đâu là những điều cần biết khi du học Hàn Quốc, theo chuyên gia?