icon icon icon

Cơ hội việc làm tại Hàn Quốc

Người đăng: liviko - 14/11/2023

Cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc cũng là quốc gia đem đến chính sách làm thêm tốt cho du học sinh. Đây cũng là yếu tố thu hút các bạn du học sinh quốc tế đến học tập tại “đất nước củ sâm”. Vậy thực tế “Đi du học Hàn Quốc có nhiều việc làm thêm như Nhật không?”.