icon icon icon

Những công việc làm thêm cho sinh viên du học Hàn Quốc

Người đăng: liviko - 14/11/2023

Sau 6 tháng nhập học mới được phép đi làm thêm.Tuy nhiên, thực tế, sau 1-2 tháng du học sinh Việt Nam đã bắt đầu đi làm. Những việc làm thêm cho sinh viên du học Hàn Quốc lựa chọn